AMF Meijer Consultants

Uw partner in Control!

Disclaimer e-mail

Dit bericht en eventuele bijlage, die vertrouwelijk, voorbehouden of anderszins zijn, zijn alleen bedoeld voor de geadresseerde persoon of eenheid. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, bel of email de verzender en wis het bericht en eventuele bijlage van uw systeem. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, mag u dit bericht of bijlage niet kopiëren noch de inhoud aan enig ander persoon bekend maken.

A.M.F. Meijer consultants B.V. is gevestigd te Wormer en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33296848. A.M.F. Meijer consultants B.V. is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van A.M.F. Meijer consultants B.V., waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op  www.amf-meijer.nl en worden op verzoek toegezonden.This message and any attachment, which are confidential and may be privileged or otherwise, are intended only for the person or entity to which it is addressed. If you received this message in error, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other person.

A.M.F. Meijer consultants B.V has its registered offices in Wormer and is registered with the Commercial Register under number 33296848. A.M.F. Meijer consultants B.V. is the exclusive contracting party in respect of all commissioned work. This work and all legal relations with third parties shall be governed by the General Conditions of A.M.F. Meijer consultants B.V, which include a limitation of liability. These Conditions may be consulted at  www.amf-meijer.nl and will be forwarded upon request.

Specialisaties
AMF Meijer Consultants houdt zich bezig met controlvraagstukken en interim werkzaamheden.
Contact
  • 06-54261900
  • info@amf-meijer.nl
  • De kleine Boonakker 6 1531SV WORMER
  • Linkedin
Bedrijfsgegevens
KvK Amsterdam 33296848
BTW NL806278110B01